בדיקת מימון

1סכום הלוואה
2הכנסה חודשית
3מטרת הלוואה
4מצב תעסוקתי
5סיום